PRIVACYVERKLARING

Hartkamp Coaching, gevestigd aan Morsestraat 20, 6736 AA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.hartkampcoaching.nl
Morsestraat 20
6736 AA Ede

Mark Hartkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Hartkamp Coaching. Hij is te bereiken via info@hartkampcoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hartkamp Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hartkamp Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hartkamp Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hartkamp Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hartkamp Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hartkamp Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hartkamp Coaching) tussen zit.

Hartkamp Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Virtuagym: platform voor online coaching en uitvoering van het dienstenpakket.

Hartkamp Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hartkamp Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hartkamp Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartkampcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hartkamp Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hartkamp Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hartkampcoaching.nl.

Hartkamp Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam:
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Geslacht
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Geboortedatum
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Telefoonnummer
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

E-mailadres
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
90 dagen nodig voor verbetering dienst

Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Bankrekeningnummer
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Gezondheid
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Vragen over ons privacybeleid?
Stuur gerust een e-mail naar info@hartkampcoaching.nl. We staan je graag te woord!